19:11 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG TỈNH

29/08/2022 09:17

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (VHLĐ) Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, với chức năng là trung tâm hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; trung tâm tập hợp, tuyên truyền giáo dục công nhân, viên chức, lao động; bồi dưỡng nghiệp vụ và hạt nhân cho phong trào cơ sở; nơi thu hút công nhân, viên chức, lao động và nhân dân đến vui chơi, giải trí, thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, thể thao lành mạnh.