18:23 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024
Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
STT Tiêu đề văn bản Hạn góp ý Góp ý Chi tiết
Không có văn bản nào