18:03 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

Điều lệ Công đoàn

26/08/2022 14:37

Công đoàn Việt Nam

26/08/2022 14:37

Sự ra đời và phát triển của tổ chức Công đoàn Đắk Lắk

13/04/2013 14:47

Về tổ chức Công đoàn: theo tài liệu ''Lịch sử phong trào công nhân, công đoàn tỉnh Đắk Lắk'' xuất bản năm 1997 thì tổ chức Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã hình thành từ những năm 1971 - 1972, phong trào công nhân toàn tỉnh đã có những bước phát triển mới.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam

10/04/2013 14:39

Trước thế kỉ XV, Việt Nam chưa có những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển công, thương nghiệp và kinh tế hàng hoá, nhưng đã có tầng lớp thợ thủ công. Sang thế kỉ XV, XVI đội ngũ “ Những người lao động làm thuê” đã xuất hiện. Đầu thế kỉ XIX, ngành khai mỏ phát triển và hàng ngàn “thợ” mỏ làm việc trong các mỏ khai thác than, thiếc. Nhưng đó chưa phải là công nhân hiện đại, sản xuất trong dây chuyền công nghiệp.