18:52 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

Tăng cường công tác phòng, chống mua bán người những tháng cuối năm 2023

23/11/2023 08:29

Triển khai công văn số 185/BCĐ-CAT, ngày 14/11/2023 của BCĐ PCTP, TNXH và XD PTTD BV ANTQ tỉnh V/v tăng cường phòng, chống mua bán người những tháng cuối năm 2023

Ban thường vụ

26/08/2022 14:22