17:19 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

Văn bản LĐLĐ tỉnh

STT Số văn bản bản Trích yếu Loại văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành
1 281 /LÐLÐ V/v hưởng ứng Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV Công văn 03/07/2024 Chi tiết
2 07 /KH-BBT KẾ HOẠCH Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh tháng 7 năm 2024 Kế hoạch 28/06/2024 Chi tiết
3 1083-CV/BTGTU Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1083-CV/BTGTU, ngày 18/6/2024 của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Đắk Lắk về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia “Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ ba – năm 2025” và Cuộc thi “Tì Công văn 25/06/2024 Chi tiết
4 62/KH-LÐLÐ KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ, ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạ Kế hoạch 18/06/2024 Chi tiết
5 1378/TLÐ-TG V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024 Công văn 14/06/2024 Chi tiết
6 25/HD-TLÐ HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 Hướng dẫn 14/06/2024 Chi tiết
7 255 /LÐLÐ V/v triển khai Công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em 6 tháng cuối năm 2024 Công văn 06/06/2024 Chi tiết
8 58 /KH-LÐLÐ KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình gặp mặt, trao tặng học bổng cho con của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Đắk Lắk nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 Kế hoạch 05/06/2024 Chi tiết
9 DANH SÁCH Con đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động đề nghị trao tặng học bổng nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 Danh sách 05/06/2024 Chi tiết
10 254/LÐLÐ V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ, ngày 15/7/2014 của Tổng Liên đoàn Công văn 05/06/2024 Chi tiết
11 BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ 10 NĂM TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 04b/NQ-TLĐ ( Kèm theo Báo cáo số /BC-LĐLĐ, ngày tháng năm 2024 của …………………………………) Phụ lục 05/06/2024 Chi tiết
12 146-QÐ/TW QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ĐOÀN, BAN CÁN SỰ ĐẢNG CẤP TỈNH Nghị định 29/05/2024 Chi tiết
13 06 /KH-BBT KẾ HOẠCH Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh tháng 6 năm 2024 Kế hoạch 28/05/2024 Chi tiết
14 07/HD-LÐLÐ HƯỚNG DẪN Triển khai về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Hướng dẫn 14/05/2024 Chi tiết
15 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn (19/5/1959-19/5/2024) Đề cương 09/05/2024 Chi tiết
16 222 /LÐLÐ V/v triển khai Nghị định số 76/2023/NĐ-CP, ngày 01/11/2023 của Chính phủ Công văn 09/05/2024 Chi tiết
17 80/KH-HÐPL Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”. Kế hoạch 08/05/2024 Chi tiết
18 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XIII Đề cương 07/05/2024 Chi tiết
19 Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công văn 07/05/2024 Chi tiết
20 216 /LÐLÐ V/v tuyên truyền, triển khai Hội thao công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII, năm 2024 Công văn 06/05/2024 Chi tiết
21 50/KH-LÐLÐ KẾ HOẠCH Tổ chức biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở và trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3 năm 2024. Kế hoạch 04/05/2024 Chi tiết
22 Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) Đề cương 02/05/2024 Chi tiết
23 Đè cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) Đề cương 02/05/2024 Chi tiết
24 05/KH-BBT KE HOACH Trang Thông tin điện tử LDLD tinh tháng 5 năm 2024 Kế hoạch 26/04/2024 Chi tiết
25 60/KH-TLÐ KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” Kế hoạch 26/04/2024 Chi tiết
26 THỂ LỆ Cuộc thi tìm hiểu “NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG” 26/04/2024 Chi tiết
27 205 /LÐLÐ V/v Bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5/2024 và cao điểm du lịch hè 2024 Công văn 24/04/2024 Chi tiết
28 1908-CV/BTGTU “Triển khai Cuộc thi 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội trường sơn” Công văn 12/04/2024 Chi tiết
29 184 /LÐLÐ V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ chính trị, tiếp tục thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hưởng ứng Ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2024; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW Công văn 11/04/2024 Chi tiết
30 1677/UBND-KGVX Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1677/UBND-KGVX, ngày 04/3/2024 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc “Triển khai Nghị định số 76/2023/NĐ-CP Nghị định Chính phủ ngày 01/11/2023 của Chính phủ”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh Công văn 11/04/2024 Chi tiết