17:43 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

Văn bản pháp luật

STT Số văn bản bản Trích yếu Loại văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành
1 NQ - 96/2023/QH15 QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14; QUYẾT NGHỊ: Nghị quyết 17/07/2023 Chi tiết
2 Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở được xác định theo số lượng đoàn viên công đoàn, kết quả nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề, thực hiện theo khung số lượng đoàn viên. 02/02/2023 Chi tiết
3 Năm 2023, để được hưởng lương hưu thì người lao động cần đáp ứng một số điều kiện. 02/02/2023 Chi tiết
4 179/KH-TLÐ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 Kế hoạch 03/03/2022 Chi tiết
5 13-CT/TW CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2023 - 2028 Chỉ thị 17/01/2022 Chi tiết
6 1971/QÐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thực hiện một số chính sách hỗ trợ ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc lĩnh vực Lao động - Thƣơng binh và Xã hội Quyết định Chính sách - Pháp luật 23/07/2021 Chi tiết
7 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức Luật pháp Chính sách - Pháp luật 25/11/2019 Chi tiết
8 45/2019/QH14 Bộ luật Lao động năm 2019 Luật pháp Chính sách - Pháp luật 20/11/2019 Chi tiết
9 113/2014/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế Nghị định Tổ chức công đoàn 31/08/2018 Chi tiết
10 14/KH-LÐLÐ Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-Qđ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) và giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã Kế hoạch Chính sách - Pháp luật 02/08/2018 Chi tiết
11 08/KH-BBT Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh tháng 8/2018 Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục 31/07/2018 Chi tiết
12 12/KH-LÐLÐ Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới Kế hoạch Nữ công 27/07/2018 Chi tiết
13 07/KH-BBT Hoạt động Trang Thông tin điện tử tháng 7/2018 Kế hoạch Văn bản 28/06/2018 Chi tiết
14 72/2018/NÐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang Nghị định Chính sách - Pháp luật 15/05/2018 Chi tiết
15 770/TL-BTC Thể lệ Hội thi "Gia đình hạnh phúc" tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV năm 2018 Điều lệ Văn bản 10/05/2018 Chi tiết
16 05/KH-BBT KẾ HOẠCH TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÁNG 5/2018 Kế hoạch Văn bản 01/05/2018 Chi tiết
17 90/LÐLÐ Công văn về việc triển khai thực hiện Chị thị số 21- CT/TW và công tác Bình đẳng giới năm 2018 Công văn Văn bản 24/04/2018 Chi tiết
18 21-CT/TW CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Chỉ thị Xã hội 24/04/2018 Chi tiết
19 01/KH-LÐLÐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018 Kế hoạch Văn bản 19/04/2018 Chi tiết
20 01/TB-LÐLÐ Thông báo kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Thông báo Văn bản 18/04/2018 Chi tiết
21 08/KH-LÐLÐ Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Đắk Lắk năm 2018 Kế hoạch Văn bản 19/03/2018 Chi tiết
22 02/KH-BBT KẾ HOẠCH TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÁNG 2/2018 Kế hoạch Văn bản 05/02/2018 Chi tiết
23 01/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ mười lăm, khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018 Nghị quyết Văn bản 04/01/2018 Chi tiết
24 01/KH-BBT KẾ HOẠCH TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÁNG 1/2018 Kế hoạch Văn bản 02/01/2018 Chi tiết
25 62/KH-LÐLÐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Kế hoạch Văn bản 20/12/2017 Chi tiết
26 1564/QÐ-TLÐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Quyết định Văn bản 06/12/2017 Chi tiết
27 12/KH-BBT KẾ HOẠCH TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÁNG 12/2017 Kế hoạch Văn bản 06/12/2017 Chi tiết
28 56/2015/NÐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Nghị định Văn bản 06/12/2017 Chi tiết
29 S?16/HD-LÐLÐ Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Hướng dẫn Văn bản 06/12/2017 Chi tiết
30 11/KH-BBT KẾ HOẠCH TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2017 Kế hoạch Văn bản 10/11/2017 Chi tiết