Liên hệ       Sơ đồ    
 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK THĂM CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TRONG NGÀY RA QUÂN LÀM VIỆC SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2015

Sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, CNVCLĐ trong tỉnh đã trở lại làm việc theo đúng quy định. Nhằm kịp thời động viên tinh thần làm việc của CNVCLĐ, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị và hoạt động của tổ chức công đoàn trong những ngày sau Tết Nguyên Đán; trong các ngày 24 và 25/02/2015, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đoàn công tác tới thăm CNLĐ Công ty TNHH MTV XNK 2/9 và Công ty Liên doanh Đắk Man ( thuộc Công đoàn Ngành Công thương tỉnh). Đoàn công tác có đ/c Trần Tuấn Anh, UV.BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đ/c Phó Chủ tịch, các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh và Thường trực Công đoàn ngành Công Thương tỉnh cùng tham gia.

 
 
 

Sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, CNVCLĐ trong tỉnh đã trở lại làm việc theo đúng quy định. Nhằm kịp thời động viên tinh thần làm việc của CNVCLĐ, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị và hoạt động của tổ chức công đoàn trong những ngày sau Tết Nguyên Đán; trong các ngày 24 và 25/02/2015, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đoàn công tác tới thăm CNLĐ Công ty TNHH MTV XNK 2/9 và Công ty Liên doanh Đắk Man ( thuộc Công đoàn Ngành Công thương tỉnh). Đoàn công tác có đ/c Trần Tuấn Anh, UV.BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đ/c Phó Chủ tịch, các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh và Thường trực Công đoàn ngành Công Thương tỉnh cùng tham gia.

THÔNG BÁO

 
Ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử LĐLĐ tỉnh đã đăng tải “Bộ câu hỏi và Đáp án về Chế độ chính sách lao động Nữ” tại mục Công tác Nữ công – Giới. Kính đề nghị các cấp công đoàn chủ động cập nhật để nắm, triển khai, thực hiện. Trân trọng cảm ơn!

  THĂM DÒ Ý KIẾN

 
Theo bạn, đề đưa cà phê của tỉnh ta thành thương hiệu hàng đầu thế giới, chúng ta phải làm gì?
 Nâng cao chất lượng
 Tăng cường quảng bá
 Tập trung xuất khẩu
 Phát triển nội địa
 

Lượt truy cập

 

Số người đang online:

Tất cả: HTML Hit Counters