19:10 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động năm 2024

03/07/2024 15:00

Sáng 3/7, UBND tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh năm 2024.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1083-CV/BTGTU, ngày 18/6/2024 của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Đắk Lắk về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia “Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ ba – năm 2025” và Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

25/06/2024 15:31

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1083-CV/BTGTU, ngày 18/6/2024 của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Đắk Lắk về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia “Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ ba – năm 2025” và Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./. Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1083-CV/BTGTU, ngày 18/6/2024 của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Đắk Lắk về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia “Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ ba – năm 2025” và Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1378/TLĐ-TG, ngày 07/6/2024 của Tổng LĐLĐVN về việc “Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024”; Hướng dẫn số 25/HD-TLĐ, ngày 12/6/2024 về “Hướng dẫn tháng hành động vì người cao tuổi năm 2024”; Kế hoạch số 80/KH-TLĐ, ngày 05/6/2024.Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

14/06/2024 11:00

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1378/TLĐ-TG, ngày 07/6/2024 của Tổng LĐLĐVN về việc “Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024”; Hướng dẫn số 25/HD-TLĐ, ngày 12/6/2024 về “Hướng dẫn tháng hành động vì người cao tuổi năm 2024”; Kế hoạch số 80/KH-TLĐ, ngày 05/6/2024. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải Tài liệu tham khảo: Tuần 3 - Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024 ( từ 08h00 ngày 26/5 đến 23h00 ngày 02/6/2024), tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cập nhật, triển khai thực hiện./.

30/05/2024 17:29

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải Tài liệu tham khảo: Tuần 3 - Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024 ( từ 08h00 ngày 26/5 đến 23h00 ngày 02/6/2024), tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cập nhật, triển khai thực hiện./.

Ban hành quy định mới về chế độ làm việc của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh:

28/05/2024 17:15

Ngày 14/5/2024, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 146-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh.

Đảng uỷ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2024).

17/05/2024 10:18

Đảng uỷ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp Kỷ niệm 134 nămNgày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2024).

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Hướng dẫn số 23/HD-TLĐ, ngày 07/5/2024, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công văn số 2004-CV/BTGTU, ngày 03/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk về việc “Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024)” ”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

09/05/2024 09:48

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Hướng dẫn số 23/HD-TLĐ, ngày 07/5/2024, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công văn số 2004-CV/BTGTU, ngày 03/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk về việc “Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024)” ”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 80/KH-HĐPL, ngày 23/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

08/05/2024 09:13

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 80/KH-HĐPL, ngày 23/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải tài liệu phục vụ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm: Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đúng 8h00 ngày 10/5/2024, cổng thi trực tuyến sẽ mở. Đề nghị các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cập nhật, triển khai thực hiện./.

07/05/2024 09:59

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải tài liệu phục vụ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm: Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đúng 8h00 ngày 10/5/2024, cổng thi trực tuyến sẽ mở. Đề nghị các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cập nhật, triển khai thực hiện./.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1677/UBND-KGVX, ngày 04/3/2024 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc “Triển khai Nghị định số 76/2023/NĐ-CP Nghị định Chính phủ ngày 01/11/2023 của Chính phủ”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

11/04/2024 15:55

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1677/UBND-KGVX, ngày 04/3/2024 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc “Triển khai Nghị định số 76/2023/NĐ-CP Nghị định Chính phủ ngày 01/11/2023 của Chính phủ”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 336/LĐLĐ, ngày 25/3/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về việc “Phối hợp cung cấp thông tin các doanh nghiệp ở Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng năm 2024. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

01/04/2024 15:32

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 336/LĐLĐ, ngày 25/3/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về việc “Phối hợp cung cấp thông tin các doanh nghiệp ở Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng năm 2024. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

Tìm hiểu Luật Khám chữa bệnh năm 2023 (Phần 1)

20/02/2024 16:59

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua Luật Khám chữa bệnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1904-CV/BTGTU, ngày 19/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk “Về hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8, khoá XIII”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

20/02/2024 16:55

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1904-CV/BTGTU, ngày 19/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk “Về hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8, khoá XIII”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 02-KH/BCH, ngày 24/01/2024 của Ban chỉ đạo Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

20/02/2024 16:11

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 02-KH/BCH, ngày 24/01/2024 của Ban chỉ đạo Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

THÔNG TIN BÁO CHÍ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

04/12/2023 09:43

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 01-03/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.