03:50 Thứ sáu , Ngày 23 Tháng 02 Năm 2024

Văn bản LĐLĐ tỉnh

STT Số văn bản bản Trích yếu Loại văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành
1 02/KH-BCH, ngày 24/01/2024 KẾ HOẠCH tổ chức cuộc thi tìm hiểu"Lịch sử 120 năm hình thành , phát triển tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024) Kế hoạch 20/02/2024 Chi tiết
2 CV 1904-CV/BTGTU Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1904-CV/BTGTU, ngày 19/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk “Về hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8, khoá XIII”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ Công văn 20/02/2024 Chi tiết
3 I. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI LÀ BƯỚC NGOẶT TO LỚN TRONG LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Đề cương 29/01/2024 Chi tiết
4 06/HD-TLÐ Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong näm 2024 Hướng dẫn 25/01/2024 Chi tiết
5 Đề cương tổng kết 15 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và 10 năm triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW Đề cương 25/01/2024 Chi tiết
6 1. Sự ra đời của tổ chức Công đoàn Đắk Lắk Đề cương 18/01/2024 Chi tiết
7 82 /LÐLÐ V/v Triển khai Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử Công văn 11/01/2024 Chi tiết
8 04/HD-TLÐ HƯỚNG DẪN Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng Hướng dẫn 09/01/2024 Chi tiết
9 Phụ lục hình ảnh cờ Đảng Phụ lục 09/01/2024 Chi tiết
10 01 /KH-BBT KẾ HOẠCH Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh tháng 1, tháng 2 năm 2024 Kế hoạch 05/01/2024 Chi tiết
11 71 /LÐLÐ V/v hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 trong các cấp công đoàn Công văn 05/01/2024 Chi tiết
12 72 /LÐLÐ V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 Công văn 05/01/2024 Chi tiết
13 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây nam của Tổ Quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024 Đề cương 04/01/2024 Chi tiết
14 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh Đề cương 29/12/2023 Chi tiết
15 1755-CV/BTGTU về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Công văn 14/11/2023 Chi tiết
16 02 /LÐLÐ V/v tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 Công văn 09/11/2023 Chi tiết
17 1907/ LÐLÐ V/v Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đắk Lắk năm 2023 Công văn 31/10/2023 Chi tiết
18 Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: Đề cương 25/10/2023 Chi tiết
19 180-KH/TU Kế hoạch phát động Phong trào thi đua xây dựng“ Chi bộ bốn tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 - 2028. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, Kế hoạch 23/10/2023 Chi tiết
20 1854 /LÐLÐ V/v Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 Công văn 09/10/2023 Chi tiết
21 362/KH-TLÐ KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” Kế hoạch 06/10/2023 Chi tiết
22 ngày 02– 08/10/2023 LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH ĐẮK LẮK (Từ ngày 02– 08/10/2023) Chương trình 02/10/2023 Chi tiết
23 51/BATGT-VP V/v tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch, Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 Công văn 02/10/2023 Chi tiết
24 351/KH-UBATGTQG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2023 Kế hoạch 02/10/2023 Chi tiết
25 352/QÐ-UBATGTQG QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 Quyết định 02/10/2023 Chi tiết
26 10/KH-BBT KẾ HOẠCH Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh tháng 10 năm 2023 Kế hoạch 28/09/2023 Chi tiết
27 1831 /LÐLÐ V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Công văn 25/09/2023 Chi tiết
28 1821/LÐLÐ V/v tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023 Công văn 12/09/2023 Chi tiết
29 1816 /LÐLÐ V/v tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 Công văn 11/09/2023 Chi tiết
30 348/KH-TLÐ kế hoạch tổ chức cuộc thi trục tuyến công nhân,viên chức, lao động, tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý Kế hoạch 31/08/2023 Chi tiết