02:55 Thứ sáu , Ngày 23 Tháng 02 Năm 2024

Tìm hiểu Luật Khám chữa bệnh năm 2023 (Phần 1)

20/02/2024 16:59

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua Luật Khám chữa bệnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1904-CV/BTGTU, ngày 19/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk “Về hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8, khoá XIII”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

20/02/2024 16:55

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1904-CV/BTGTU, ngày 19/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk “Về hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8, khoá XIII”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 02-KH/BCH, ngày 24/01/2024 của Ban chỉ đạo Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

20/02/2024 16:11

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 02-KH/BCH, ngày 24/01/2024 của Ban chỉ đạo Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

THÔNG TIN BÁO CHÍ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

04/12/2023 09:43

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 01-03/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, công nhân lao động năm 2023, tại khu công nghiệp Hoà Phú

21/11/2023 08:21

Sáng ngày 17/11/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk, Tổ chức Hội ghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, công nhân lao động năm 2023, tại khu Công nghiệp Hoà Phú.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1755-CV/BTGTU, ngày 08/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk về “Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

14/11/2023 15:45

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1755-CV/BTGTU, ngày 08/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk về “Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ tại huyện Krông Pắk

09/11/2023 08:14

Chiều 09/11/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk, tổ chức Hội ghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động năm 2023, tại huyện Krông Pắk.

Kết quả nổi bật Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

31/10/2023 08:24

Kết quả nổi bật Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk, lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 3432-CV/VPTU, ngày 13/10/2023 của Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk về “Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

25/10/2023 09:02

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 3432-CV/VPTU, ngày 13/10/2023 của Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk về “Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn nghiên cứu, triển khai thực hiện./. Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 3432-CV/VPTU, ngày 13/10/2023 của Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk về “Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn nghiên cứu, triển khai thực hiện./. Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 3432-CV/VPTU, ngày 13/10/2023 của Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk về “Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 180-KH/TU, ngày 28/9/2023 của Tỉnh uỷ Đắk Lắk, về Kế hoạch phát động Phong trào thi đua xây dựng“ Chi bộ bốn tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 - 2028. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

23/10/2023 10:00

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 180-KH/TU, ngày 28/9/2023 của Tỉnh uỷ Đắk Lắk, về Kế hoạch phát động Phong trào thi đua xây dựng“ Chi bộ bốn tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 - 2028. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

LĐLĐ thành phố Buôn Ma Thuột tặng quà nữ đoàn viên khó khăn nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023)

09/10/2023 14:12

Thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023), chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng ngày 06/10/2023, LĐLĐ thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức “Chương trình gặp mặt, tặng quà cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn thành phố.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 362/KH-TLĐ, ngày 28/9/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

06/10/2023 16:11

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 362/KH-TLĐ, ngày 28/9/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung công văn số 51/BATGT-VP, ngày 05/9/2023 của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk “về việc tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch, Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023”

02/10/2023 08:18

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung công văn số 51/BATGT-VP, ngày 05/9/2023 của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk “về việc tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch, Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023”; Kế hoạch số 351/KH-UBATGTQG, ngày 30/8/2023 của Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia “về tổ chức liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023”; Quyết định số 352/QĐ-UBATGTQG, ngày 30/8/2023 của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia “Quyết định về việc ban hành Thể lệ liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 348/KH-TLĐ, ngày 15/8/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt

31/08/2023 15:24

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Kế hoạch số 348/KH-TLĐ, ngày 15/8/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý (thời gian bắt đầu cuộc thi từ ngày 19/8-19/9/2023). Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến (online) trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn). Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, ĐỐI THOẠI LUẬT BHXH, BHYT VÀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, TRONG ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NĂM 2023 TẠI THỊ XÃ BUÔN HỒ

31/08/2023 10:16

Sáng ngày 30/8/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội ghị tuyên truyền, đối thoại Luật BHXH, BHYT và Pháp luật lao động trong đoàn viên, công nhân lao động, cán bộ CĐCS năm 2023, tại LĐLĐ thị xã Buôn Hồ.