05:26 Thứ hai , Ngày 17 Tháng 06 Năm 2024

Bộ Chính trị quy định 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

20/05/2024 07:41

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định 144).

Từ 15/5/2024 áp dụng mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động mới

10/05/2024 21:40

Ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH là mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động mới, có hiệu lực từ ngày 15-5-2024.

Tiêu chuẩn chung với chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

03/05/2024 21:33

Tại Nghị định 29/2024/NĐ-CP, Chính phủ quy định tiêu chuẩn áp dụng cho chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, sẽ có hiệu lực từ 1-5-2024.

Văn bản UBND tỉnh ban hành trong tháng 3/2024: Các cấp CĐ, đooàn viên, CNVCLĐ cần biết, triển khai thực hiện

16/03/2024 10:19

Trong tháng 3/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó, có một số văn bản các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cần biết cập nhật, triển khai tuyên truyền tại cơ sở.

Văn bản UBND tỉnh ban hành trong tháng 2/2024: Các cấp CĐ, đooàn viên, CNVCLĐ cần biết, triển khai thực hiện

27/02/2024 09:29

Trong tháng 2/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó, có một số văn bản các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cần biết cập nhật, triển khai tuyên truyền tại cơ sở.

Điều kiện nào để người lao động được hưởng lương hưu sớm

26/02/2024 09:35

Người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động nếp đáp ứng một số điều kiện.

Tăng tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-7-2024

25/02/2024 09:33

Từ 1-7-2024, khi tiền lương của công chức, viên chức tăng lên thì cũng sẽ tăng tiền lương đóng BHXH bắt buộc.

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1-7-2024

23/02/2024 09:32

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương

Từ ngày 1-7-2024: Tiền lương và những khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

15/02/2024 16:42

Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp

Từ ngày 1-7-2024: Tiền lương và những khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

14/02/2024 16:41

Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.

Thông tin về tuổi nghỉ hưu năm 2024

09/02/2024 16:40

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Từ 1-7-2024: Sẽ áp dụng chế độ tiền lương thống nhất

06/02/2024 16:38

Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được Quốc hội thông qua.

Chính sách BHXH, BHYT năm 2024: Những thay đổi quan trọng cần biết

04/02/2024 16:35

Việc tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động tăng lên so với quy định về tuổi nghỉ hưu năm 2023 kéo theo điều kiện hưởng lương hưu năm 2024 của người lao động cũng thay đổi.

Các trường hợp được tiếp nhận vào viên chức

01/02/2024 16:33

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức, trong đó sửa đổi quy định tiếp nhận vào viên chức.

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức mới nhất

31/12/2023 08:37

Đối với viên chức quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.