Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1908-CV/BTGTU, ngày 22/02/2024 của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Đắk Lắk “Triển khai Cuộc thi 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội trường sơn” .Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

Ngày đăng: 12/04/2024 08:28