Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1677/UBND-KGVX, ngày 04/3/2024 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc “Triển khai Nghị định số 76/2023/NĐ-CP Nghị định Chính phủ ngày 01/11/2023 của Chính phủ”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.

Ngày đăng: 11/04/2024 15:55