Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đăng tải nội dung Công văn số 1755-CV/BTGTU, ngày 08/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk về “Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cấp Công đoàn nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Ngày đăng: 14/11/2023 15:45