Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được Ban Bí Thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/06/2024 15:35