Nội dung chưa được xuất bản

(04/05/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH - LĐLĐ, ngày 04/01/2022 của LĐLĐ huyện "Về việc kiểm tra Công đoàn cơ sở năm 2022".Từ ngày 26-29/4, Ban Thường vụ và Ủy ban  kiểm tra của LĐLĐ huyện M'Đrắk đã thành lập các Đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với 16 Công đoàn cơ sở. Tham gia đoàn kiểm tra có Thường trực LĐLĐ huyện, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ khóa IX, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Theo Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Ban Thường vụ và Uỷ Ban Kiểm tra LĐLĐ huyện thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ tại 16 CĐCS trực thuộc (Kiểm tra 14 CĐCS và giám sát 02 CĐCS) đến nay đã thực hiện được 16 đơn vị, đạt 100% kế hoạch năm 2022 đề ra. Đoàn kiểm tra, giám sát đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức, hoạt động tại đơn vị như: Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp với chuyên môn, công tác tuyên truyền, công tác chăm lo cho người lao động, công tác nữ công, công tác kiểm tra và kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn…

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra

Kết quả kiểm tra cho thấy các CĐCS đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ như: CĐCS đã vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của công đoàn cấp trên được triển khai đến đoàn viên; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức phát động thi đua trong đoàn viên và người lao động. Ban Chấp hành CĐCS đã xây dựng quy chế hoạt động của BCH,  thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định; phối hợp với chuyên môn, chủ doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…

Các phong trào thi đua trong CNVC LĐ do Công đoàn và các ngành phát động được đoàn viên tham gia hưởng ứng tích cực như phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phong trào thi đua "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ….CĐCS phối hợp với chuyên môn cùng cấp thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định của Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát cũng đã phân tích và chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế của CĐCS để hoạt động công đoàn được tốt hơn trong thời gian tới như: công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; sửa đổi, bổ sung Quy chế đã ban hành; việc chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đạt hiệu quả; thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo, việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động v.v..

Ban Thường vụ, Uỷ Ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện ghi nhận và biểu dương các CĐCS đã nghiêm túc triển khai các hoạt động theo kế hoạch kiểm tra và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Trong thời gian tới các CĐCS tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chuyên môn trong hoạt động công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức đoàn viên được học tập các nghị quyết của Đảng, tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của năm 2022, thực hiện tốt chức năng, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật lao động.

 

                                                                                                Nguyễn Nga

 

 

Các tin khác

Thông báo

Danh sách video Danh sách video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 11321760

.Hôm nay: 8079
.Hôm qua: 14237
.Trong tuần: 8079
.Tất cả: 11321760

Nội dung chưa được xuất bản

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: