Nội dung chưa được xuất bản

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ

TT

Đơn vị

Chủ tịch

Điện thoại

1

LĐLĐ Thành phố Buôn Ma Thuột

Ông Nguyễn Thanh Liêm

0262 3955004

2

LĐLĐ Thị xã Buôn Hồ

Ông Phan Hoàng Sơn

0262 3872036

3

LĐLĐ Huyện Krông Pắc

Ông Nguyễn Văn Hải

0262 3522031

4

LĐLĐ Huyện Krông Ana

Bà Hoàng Thị Mai Hương

0262 3637671

5

LĐLĐ Huyện Krông Năng

Ông Lê Phước Dũng

0262 3675369

6

LĐLĐ Huyện Krông Buk

Ông Nay Minh Cương

0262 3574210

7

LĐLĐ Huyện Krông Bông

Ông Phan Xuân Phong

0262 3732384

8

LĐLĐ Huyện Ea Kar

Bà Vũ Thị Mai Anh

0262 3624316

9

LĐLĐ Huyện Ea H'Leo

Ông Nguyễn Xuân Vinh

0262 3777558

10

LĐLĐ Huyện Ea Súp

Ông Nguyễn Văn Huân

0262 3688026

11

LĐLĐ Huyện Cư M'gar

Bà Nguyễn Thị Vọng

0262 3835992

12

LĐLĐ Huyện Cư Kuin

Bà Phạm Thị Hải Dương

0262 3656983

13

LĐLĐ Huyện M'Đrắk

Ông Hoàng Duy Am

0262 3731274

14

LĐLĐ Huyện Buôn Đôn

Ông Nguyễn Lam Điền

0262 3789428

15

LĐLĐ Huyện Lắk

Bà Nguyễn Thị Việt

0262 3586076

16

Công đoàn Viên chức tỉnh

Ông Phan Minh

0262 3952410

17

Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT

Ông Lê Anh Hùng

0262 3956663

18

Công đoàn ngành Công thương

Ông Nguyễn Ngọc Trung

0262 3511555

19

Công đoàn ngành Y tế

Ông Nguyễn Thành Thép

0262 3811026

20

Công đoàn ngành Giáo dục

Ông Lưu Tiến Quang

0262 3859047

21

Công đoàn ngành Giao thông vận tải

Ông Đoàn Văn Kỷ

0262 3861645

 

HAI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ (04/05/2022)

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2022 đến ngày 30-6-2022.

2- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4-2022.

3- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động

Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến ngày 30-6-2022.

2- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến ngày 30-6-2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

3- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng này là 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

 

                                                                                                QD

 

 

Các tin khác

Danh sách video Danh sách video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 11324243

.Hôm nay: 2054
.Hôm qua: 8508
.Trong tuần: 10562
.Tất cả: 11324243

Nội dung chưa được xuất bản

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: