Nội dung chưa được xuất bản

BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023 (01/05/2018)

1

Nguyễn Công Bảo

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2

Nguyễn Thị Lý

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

3

Y Jone Ktull

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

4

Nguyễn Phú Lập

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 

5

Trương Hồ Anh Hoàng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

       6

Nguyễn Hưng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - KT LĐLĐ tỉnh

       7

Mai Lin

Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

8

Trần Quốc Diễn

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

10

Nguyễn Thanh Liêm

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Buôn Ma Thuột

11

Nguyễn Ngọc Trung

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương

12

 

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Ea H'Leo

13

Vũ Văn Năm

Phụ trách Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh

14

Hoàng Anh Tuấn

Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh

15

Phan Hoàng Sơn

Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Buôn Hồ

16

Phạm Văn Hải

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Krông Pắc

17

Hoàng Thị Mai Hương

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Krông Ana

18

Lê Phước Dũng

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Krông Năng

19

Nay Minh Cương

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Krông Buk

20

Phan Xuân Phong

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Krông Bông

21

Vũ Thị Mai Anh

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Ea Kar

22

Nguyễn Văn Huân

Phó Chủ tịch LĐLĐ Huyện Ea Sup

23

Nguyễn Thị Vọng

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Cư M'gar

24

Phạm Thị Hải Dương

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Cư Kuin

25

Hoàng Duy Am

Chủ tịch LĐLĐ Huyện M'Đrắk

26

Nguyễn Lam Điền

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Buôn Đôn

27

Phan Minh

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

28

Lê Anh Hùng

Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT

29

Nguyễn Thành Thép

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế

30

Đoàn Văn Kỷ

Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải

       31

Lưu Tiến Quang

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục 

32

Trương Văn Sáng

Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Lắk

33

Nguyễn Văn Huy

Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh xã hội

34

Nguyễn Thị Nhung

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Thanh tra – Thi đua khen thưởng Tòa án tỉnh

35

Nguyễn Kim Hoa

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

36

Châu Hữu Tài

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Đắk Man Việt Nam

37

Nguyễn Hoàng Tân

Chủ tịch CĐCS Trường TH, THCS, THPT Hoàng Việt

38

Lê Đình Trung

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

39

Mai Văn Giảng

Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Bến xe Đắk Lắk

 

 

 

HAI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ (04/05/2022)

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2022 đến ngày 30-6-2022.

2- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4-2022.

3- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động

Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến ngày 30-6-2022.

2- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến ngày 30-6-2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

3- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng này là 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

 

                                                                                                QD

 

 

Các tin khác

Danh sách video Danh sách video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 11804321

.Hôm nay: 1061
.Hôm qua: 9854
.Trong tuần: 31514
.Tất cả: 11804321

Nội dung chưa được xuất bản

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: