Nội dung chưa được xuất bản

Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


Hiển thị 41 - 60 of 236 kết quả.
của 12
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 Số: 06/HD-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Hướng dẫn Chính trị Hướng dẫn Tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Học tập chuyên đề năm 2014 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động 25/02/2014
42 Số: 66/QĐ-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Thông báo Xã hội Quy định Thẩm quyền, trách nhiệm liên quan đến một số nội dung của công tác kiểm tra công đoàn 25/02/2014
43 Số: 12/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch Xã hội Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020, tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hanh phúc 20 tháng 3 hàng năm 11/03/2014
44 Số: 70/QC-BTC Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Thông báo Chính trị Quy chế Hội thi Tìm hiểu Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Đắk Lắk năm 2014 10/03/2014
45 Số: 11/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch Chính trị Kế hoạch Tổ chức Hội thi tìm hiểu Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Đắk Lắk năm 2014 10/03/2014
46 Số: 19/CTr-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Chương trình phối hợp Xã hội Chương trình Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2013 - 2018 09/01/2014
47 Số: 20/Ctr-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Chương trình phối hợp Xã hội Chương trình Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 09/01/2014
48 Số: 63/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Thông báo Xã hội V/v Khen thưởng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 12/03/2014
49 Số: 70/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Thông tư Xã hội V/v Triển khai Tháng công nhân năm 2014 19/03/2014
50 Số: 07-HD/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Hướng dẫn Xã hội Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý II năm 2014 20/03/2014
51 Số: 07-KH/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch Chính trị Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014) 20/01/2014
52 Số: 89/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Báo cáo Xã hội V/v Thống kê số liệu cán bộ nữ và Ban Nữ công 31/03/2014
53 Số: 17/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch Xã hội Kế hoạch thực hiện Tháng Công nhân năm 2014 08/04/2014
54 Số: 66/QĐ-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Thông báo Xã hội Quy định Thẩm quyền, trách nhiệm liên quan đến một số nội dung của công tác kiểm tra công đoàn 25/02/2014
55 Số: 14/Ctr-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Chương trình phối hợp Chính trị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI 07/01/2014
56 Số: 22/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch Chính trị Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, triển khai thi hành hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn 25/04/2014
57 Số: 123/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Báo cáo Xã hội V/v Báo cáo công tác kiểm tra Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014 23/04/2014
58 Số: 26/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch Xã hội Kế hoạch Tổ chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển" 29/04/2014
59 Số: 29/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch Chính trị Kế hoạch Triển khai thực hiện kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" 09/05/2014
60 Số: 30/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch Xã hội Kế hoạch Giao lưu văn nghệ, thể thao cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Đắk Lắk năm 2014 09/05/2014
Hiển thị 41 - 60 of 236 kết quả.
của 12

Thông báo

Danh sách video Danh sách video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 5983873

.Hôm nay: 3353
.Hôm qua: 4884
.Trong tuần: 31866
.Tất cả: 5983873

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: