Nội dung chưa được xuất bản

Hỏi đáp pháp luật

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN CUỐI) (01/02/2021)

Hỏi – đáp tìm hiểu các quy định mới của Pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động, quan hệ lao động

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN V) (29/01/2021)

Hỏi – đáp tìm hiểu các quy định mới của Pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động, quan hệ lao động

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN IV) (26/01/2021)

Hỏi – đáp tìm hiểu các quy định mới của Pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động, quan hệ lao động

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN III) (19/01/2021)

Hỏi – đáp tìm hiểu các quy định mới của Pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động, quan hệ lao động (Phần III)

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN II) (18/01/2021)

Hỏi – đáp tìm hiểu các quy định mới của Pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động, quan hệ lao động (Phần II)

HỎI – ĐÁP TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUỔI NGHỈ HƯU, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (PHẦN I) (13/01/2021)

Để góp phần giúp cán bộ công đoàn các cấp có tư liệu tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động với hình thức hỏi - đáp đồng thời sử dụng làm tài liệu để thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh đăng tải các kỳ Hỏi - Đáp tìm hiểu các quy định mới tại 2 văn bản về tuổi nghỉ hưu, điều kiện lao động và quan hệ lao động.

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần cuối) (08/01/2021)

Hỏi – đáp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (phần cuối)

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT) TỪ NĂM 2021 (08/01/2021)

Những điểm mới về chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) từ năm 2021

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần II) (18/12/2020)

Câu hỏi 7: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đánh giá chung về 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới như thế nào? Trả lời: Dự thảo báo cáo chính trị đánh giá chung về 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới như sau:

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần I) (16/12/2020)

Ngày 10/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về việc Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 16/9/2020, Tổng Liên đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ góp ý Dự thảo các văn kiện. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 865/LĐLĐ ngày 04/11/2020 v/v lấy ý kiến đoàn viên, CNVCLĐ góp ý Dự thảo các văn kiện. Để góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện và phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Đại hội, Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh chọn lọc, đăng tải một số nội dung Hỏi – Đáp dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ( trích từ Tài liệu của Ban TGTW).

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 2) (27/11/2020)

Hỏi: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ bị xử phạt như thế nào? Trả lời: Theo quy định tại Điều 6, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị xử phạt như sau:

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần cuối) (30/12/2020)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần cuối)

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần IV) (29/12/2020)

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần IV)

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần III) (25/12/2020)

HỎI – ĐÁP DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (phần III)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 4) (24/12/2020)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 4)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 3) (17/12/2020)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 3)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Phần 1) (05/11/2020)

Tìm hiểu về Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Chính sách mới về Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 9/2020 (14/10/2020)

Chính sách mới về Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 9/2020

Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Phần 3) (15/09/2020)

Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Phần 3)

TÌM HIỂU LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN (phần II) (04/09/2020)

TÌM HIỂU LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN (phần II)

Danh sách video Danh sách video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 7317114

.Hôm nay: 4166
.Hôm qua: 12614
.Trong tuần: 46637
.Tất cả: 7317114

Nội dung chưa được xuất bản

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: