Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

0302.png ()

Hiển thị 1 - 1 of 1.903 kết quả.
Số bài trên trang 1
của 1.903

Văn bản mới chuyên đề Tổ chức Công đoàn: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành 02 hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đối với công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở (24/10/2019)

Ngày 11/10/2019, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Công Bảo đã ký ban hành 02 hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở giai đoạn 2019-2023 để các cấp công đoàn làm cơ sở đánh giá chất lượng hoạt động từ năm 2019.

Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh đính kèm các hướng dẫn theo link sau:

- Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ về việc đánh giá, xếp loại CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ về việc đánh giá, xếp loại CĐCS.

Vũ Sinh Kiên (Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh) 

Các tin khác

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: