Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (03/12/2019)

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 9470/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 134-KH/TU của Tỉnh ủy Đắk Lắk về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Theo kế hoạch, mục đích, yêu cầu đặt ra là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào dịa bàn tỉnh; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất gây ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần đồng thời quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh phức tạp, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Vì một xã hội tốt đẹp – Hãy cùng nhau ngăn chặn ma túy (nguồn internet)

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung các nhiệm vụ như: Tổ chức quán triệt thường xuyên Chỉ thị số 36-CT/TW đến các cấp, các ngành; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đảng viên; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy; tăng cường quản lý nhà nước trong phòng chống ma túy; hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy và tăng cường các nguồn lực cho công tác này. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị, TP căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó, nhấn mạnh, Liên đoàn Lao động và các đoàn thể tập trung thực hiện tốt các chương trình phối hợp hành động với lực lượng công an tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống ma túy; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa...

Võ Hạnh

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: