Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh (11/11/2019)

Ngày 29/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 3155/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 09 mục tiêu cụ thể được đề ra cần phấn đấu thực hiện đến năm 2021 như: 100% chương trình đào tạo, bồi dưỡng có nội dung chính sách pháp luật về PCTN; 100% báo cáo viên pháp luật, giảng viên các môn pháp luật được bồi dưỡng chính sách pháp luật PCTN; 100% cán bộ công chức viên chức được tuyên truyền phổ biến pháp luật PCTN; đến hết 2021, 100% lãnh đạo và người lao động tại DN, hiệp hội DN, cơ sở SXKD, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền về pháp luật PCTN; 70-80% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền về pháp luật PCTN; hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ, xây dựng quan hệ lành mạnh, chuẩn mực giữa CBCCVC với người dân.

Ảnh minh họa

Kế hoạch cũng nêu rõ 13 nhiệm vụ chung của các sở, ban, ngành, đoàn thể từ nay đến năm 2021, trong đó, nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tổ chức các phong trào, các cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

                                                                        Trần Vũ

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: