Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

TUYÊN TRUYỀN VÀ CỔ ĐỘNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026. (11/03/2021)

Ngày 01/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBBC thông tin, tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Mục đích Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quuyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2021; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng Nhà nước trọng sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; tham gia tự giác, tích cực, chủ động, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Bích Thủy

Các tin khác

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: