Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Triển khai thành lập thí điểm mô hình điểm hỗ trợ, tư vấn đối với người cai nghiện ma túy (28/07/2020)

Nhằm cung cấp, kết nối các dịch vụ về dự phòng, giảm hại, hỗ trợ an sinh xã hội, phối hợp hiệu quả các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm kiềm hãm, ngăn chặn, tiến đến đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người và lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch thành lập thí điểm mô hình Điểm hỗ trợ, tư vấn đối với người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu đặt ra đối với Điểm hỗ trợ, tư vấn là phải được tiến hành đồng bộ với việc thực hiện các văn bản của Trung ương, lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và đảm bảo đúng quy định pháp luật. Địa điểm triển khai Trụ sở chính của Điểm hỗ trợ, tư vấn tại số 02, đường Đồng Khởi, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột. Sở Lao động-TB&XH là đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý mọi mặt của Điểm hỗ trợ, tư vấn. Ngoài ra, còn kết nối các thông tin, hoạt động, dịch vụ của Điểm hỗ trợ, tư vấn với cộng đồng dân cư thông qua mạng lưới 184 áp phích được lắp đặt tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ; phối hợp với Điểm hỗ trợ, tư vấn tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm, mua bán người; hỗ trợ nguồn lực đối với người nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng.

                                                                                        Hạ Anh

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: