Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (23/02/2021)

Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam. Năm 2021 là năm kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021). Gắn với hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bao lực gia đình năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày GĐVN 28/6. Mục đích tổ chức hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và Gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; nâng cao chất lượng Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Yêu cầu đặt ra là việc tổ chức các hoạt động phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, nội dung phong phú, phù hợp đặc điểm từng địa phương và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Nội dung hoạt động bao gồm công tác tuyên truyền về Gia đình Việt Nam và tổ chức Gặp mặt các gia đình tiêu biểu. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị để tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam một cách thiệt thực, hiệu quả trong điều kiện đang tập trung phòng chống dịch bệnh. Riêng LĐLĐ tỉnh cũng đã có văn bản triển khai Công tác Nữ công năm 2021, trong đó, yêu cầu các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với Hội LHPN, Phòng Văn hóa thông tin và Sở chủ quản cùng cấp để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày GĐVN trong CNVCLĐ theo kế hoạch cụ thể của mỗi ngành, địa phương, đảm bảo thiết thực và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh.

Ảnh minh họa

                                                                                 Trần Vũ

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: