Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ (25/03/2021)

Nhằm thay đổi nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.Theo đó,đối tượng thực hiện gồm:1)Thanh niên, người chưa thành niên từ đủ 10 tuổi trở lên, cả nam và nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.2) Phụ huynh học sinh/cha, mẹ nam, nữ thanh niên, người chưa thành niên từ đủ 10 tuổi trở lên là người dân tộc thiểu số.3) Cán bộ cơ sở tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số.4) Bộ đội biên phòng, các hội, đoàn thể, già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc, chức việc vùng dân tộc thiểu số. 5) Các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia thực hiện Đề án. Theo kế hoạch, từ 2021-2025, có 07 nội dung cần được thực hiện gồm: Tổ chức truyền thông, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Biên soạn, phát hành tài liệu, sản phẩm truyền thông, tập huấn về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Nhân rộng mô hình; Tập huấn bồi dưỡng cho nhân lực thực hiện Đề án; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, lễ hội; Xây dựng cơ sở dữ liệu về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Kiểm tra, đánh giá tổng kết việc thực hiện. Đối với tổ chức công đoàn, để góp phần thực hiện Đề án, các CĐ cấp trên cơ sở có đông đoàn viên là đồng bào dân tộc thiểu số cần chỉ đạo CĐCS phối hợp lãnh đạo chuyên môn tuyên truyền vận động gia đình đoàn viên thực hiện tốt Đề án, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

(Ảnh minh họa)                                                                                

 Trần Vũ

                                                                      

                                                                                                                                          

                                                                                                         

Các tin khác

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: