Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh phong trào công nhân, thành lập công đoàn tại các doanh nghiệp và bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng (13/03/2020)

Ngày 09/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU về Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2020. Mục đích đề ra là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Mục tiêu phấn đấu là Phát triển đảng viên phải đồng thời với nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp, chú trọng quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên ưu tú, phấn đấu toàn Đảng bộ tỉnh trong năm 2020 kết nạp từ 3.500 đảng viên trở lên. Tỉnh ủy cũng đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên năm 2020. Trong đó, nhấn mạnh, đối với doanh nghiệp, cần chú trọng kết nạp vào Đảng những công nhân trẻ, cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên, những chủ doanh nghiệp đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Đảng. Để thực hiện tốt các giải pháp phát triển đảng viên, Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo đẩy mạnh phong trào công nhân; củng cố phát triển tổ chức công đoàn trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn, hoạt động ổn định nhằm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Thực hiện kế hoạch, Liên đoàn Lao động hiện đang phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Chương trình phối hợp phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp để bắt đầu triển khai thực hiện trong năm 2020.

                                                                                  Hạ Anh

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 5050350

.Hôm nay: 2026
.Hôm qua: 804
.Trong tuần: 12986
.Tất cả: 5050350

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: