Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

TỈNH ỦY BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI (15/09/2020)

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, triển khai đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn như: Cơ sở vật chất trường, lớp và trang thiết bị phục vụ dạy học còn thiếu; tình trạng vừa thừa vừa thiếu giáo viên cục bộ vẫn còn diễn ra ở các địa phương; việc sắp xếp lại mạng lưới trường học còn khó khăn; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, đào tạo còn hạn chế. Trước tình hình đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 51-CT/TU về tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, trọng tâm là đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội thực hiện thắng lợi việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt các nhiệm vụ như: Ban hành kế hoạch đảm bảo đầy đủ phòng/lớp học đối với các cấp học, đầu tư cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, khắc phục triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện đồi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chỉ đạo Sở Giáo dục và đào tạo xây dựng chương trình giáo dục dịa phương đúng quy định; đẩy mạnh công tác xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục. Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và đào tạo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo nhằm thực hiện có hiệu quả việc đồi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

                                                                                Hạ Anh     

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: