Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CÔNG DÂN HỌC TẬP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (23/02/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1260/KH-UBND về việc Thí điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập" trên địa bàn tỉnh. Mục đích của việc thí điểm nhằm xây dựng mô hình "Công dân học tập" theo Bộ tiêu chí do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vê xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020-2025. Yêu cầu của việc thí điểm là để rút kinh nghiệm triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2030. Nội dung thí điểm được thực hiện theo Bộ tiêu chí do Hội Khuyến học Việt Nam ban hành song phải phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Phạm vi thí điểm thực hiện trên tất cá các huyện, thị xã, thành phố; mỗi huyện chọn 03 đơn vị cấp xã (xã thuận lợi, xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số); mỗi xã chọn 10 gia đình, đại diện cho thành thị, nông thôn, thành phần dân tộc (Kinh, Dân tộc thiểu số), nam, nữ, lớn tuổi, trẻ tuổi, công chức, công nhân lao động, nông dân, đại diện gia đình (không thí điểm ở học sinh). Lộ trình thực hiện bắt đầu từ tháng 02/2021 và kết thúc vào tháng 8/2021. Đề tổ chức thực hiện đồng bộ việc thí điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập", Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội Khuyến học tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liện quan để thực hiện đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ để thực hiện có kết quả việc thí điểm trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

                                                                                 Hạ Anh

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: