Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (09/08/2019)

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, ngày 02/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg. Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ nhằm loại bỏ điều kiện, cơ hội phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, TP nêu cao trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, góp phần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Kế hoạch cũng đề ra 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: 1) Quán triệt nghiệm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg và các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng 2) Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng 3) Thực hiện cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý 4) Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng 5) Thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.        

                                                     Trần Vũ

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 4732232

.Hôm nay: 2052
.Hôm qua: 45220
.Trong tuần: 149358
.Tất cả: 4732232

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: