Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh (07/02/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định pháp luật. Rà soát kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững các huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp Hạt kiểm lâm địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý việc chế biến, nhập, xuất gỗ. Quản lý các cơ sở gây, nuôi động vật hoang dã. Chỉ đạo Công an, Kiểm lâm và UBND cấp xã phối hợp cơ quan quản lý thị trường kiểm tra việc mua bán, tàng trữ các sản phẩm của động vật hoang dã trái phép.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin truyền thông, các cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các đơn vị chủ rừng căn cứ chức năng nhiệm vụ để chỉ đạo các đơn vị do mình quản lý tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh.                                                

                                                                                    Trần Vũ

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: