Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (23/02/2021)

Ngày 17/02/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc phát động thi đua về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt để lập thành tích xuất sắc chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương với mốc thời gian từ tháng 02 đến tháng 06/2021 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với nội dung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai về công tác bầu cử đảm bảo kịp thời, đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả; trọng tâm là tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của địa phương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để tiếp tục nâng cao ý thức và hành động của mọi công dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình về công tác bầu cử. Tập trung thi đua thực hiện kịp thời, đồng bộ và đúng quy định các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương…

Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bầu cử trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc bầu cử; tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình và bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu đại biểu và thời gian quy định; đảm bảo phấn đấu 100% cử tri ở tất cả các địa phương đều tham gia đi bầu cử. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Bích Thủy (nguồn Cổng TTĐT Đắk Lắk)

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: