Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KRÔNG BÔNG PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA VỚI CÁC CĐCS TRỰC THUỘC NĂM 2021 (05/03/2021)

Sáng ngày 04/3, Liên đoàn Lao động huyện Krông Bông tổ chức Hội nghị Phát động và triển khai phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn huyện Krông Bông năm 2021.

Đồng chí Phan Xuân Phong - Chủ tịch LĐLĐ huyện Krông Bông phát động phong trào thi đua năm 2021

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Krông Bông phát động và triển khai phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn huyện Krông Bông năm 2021 với chủ đề "Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống". Với 07 nội dung, chỉ tiêu thi đua cơ bản như sau: Một là, Hưởng ứng, tổ chức, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua năm 2021 do Huyện ủy, UBND huyện, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của địa phương và đất nước trong năm 2021; kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), 46 năm Ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giai phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2021), 131 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2021), 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021); đối với địa phương kỷ niệm 56 năm Ngày giải phóng H9-Huyện Krông Bông (9/5/1965-9/5/2021), 40 năm ngày thành lập huyện Krông Bông (19/9/1981-19/9/2021). Kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2021),…; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hoọi đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hai là, Vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, của huyện. Ba là, Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện phát động: phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt" và Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" gắn với chủ đề hoạt động năm 2021 "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở". Bốn là, Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở". Năm là, Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Đắk Lắk, huyện Krông Bông giai đoạn 2020 - 2025. Sáu là, Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp các ngày lễ, tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình thỏa thuận hợp tác "Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động" với các doanh nghiệp. Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia ủng hộ Quỹ xã hội công đoàn. Tổ chức hiệu quả các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên và người lao động; chủ động tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Bảy là, Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn huyện, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện lần thứ 8, khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc ký giao ước thi đua năm 2021.

Trên cơ sở nội dung phát động phong trào thi đua, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn huyện Krông Bông đề cao tinh thần trách nhiệm chính, ý chí quyết tâm; nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các cụm thi đua cơ sở, các CĐCS trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Xuân Phong (Chủ tịch LĐLĐ huyện Krông Bông)

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: