Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Liên đoàn Lao động huyện Ea Súp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 (31/10/2019)

LĐLĐ huyện Ea Súp vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019. Hội nghị đánh giá, năm 2019 hoạt động kiểm tra, giám sát của LĐLĐ huyện đã chấp hành nghiêm quy định về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra (24/24 cuộc), trong đó kiểm tra về công tác tài chính 13/24 đơn vị. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ công tác kiểm tra; rà soát, đánh giá hoạt động kiểm tra của từng đơn vị, hướng dẫn Ủy ban kiểm tra CĐCS trao đổi nghiệp vụ… Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động kiểm tra, giám sát của LĐLĐ huyện vẫn còn những mặt hạn chế như: Việc phối hợp trong hoạt động kiểm tra giữa các bộ phận chưa thực sự nhịp nhàng, một số CĐCS chưa chú trọng đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, việc lưu trữ hồ sơ còn thiếu… Hội nghị đã đề ra những giải pháp và chương trình công tác để hoạt động kiểm tra ngày càng nề nếp và đạt hiệu quả tốt hơn.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Thanh Nhung

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: