Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020 (30/05/2020)

Ngày 27/5/2020, Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020, tham dự có hơn 60 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện và đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc là điển hình tiến tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến"; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" đến toàn thể CNVCLĐ trên toàn huyện.

Phát động nhiều đợt thi đua chào mừng những ngày lễ lớn trọng đại của đất nước,  của tổ chức công đoàn như các phong trào: "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt" gắn Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển","Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở", "Thi đua lao động giỏi" trong CNVCLĐ gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"…

Thường trực LĐLĐ huyện trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020

Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua, trong giai đoạn 2015 - 2020, đã được được các kết quả sau: đã có hơn 7.000 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; hơn 1.000 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; hơn 200 lượt Tập thể lao động tiên tiến; 21 lượt tập thể lao động xuất sắc; gần 1.000 lượt CNVCLĐ xây dựng đề tài sáng kiến, đã có 650 đề tài được công nhận và áp dụng vào thực tế công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chuyên môn, cải cách hành chính; có trên 400 lượt cơ quan đơn vị đạt chuẩn cơ quan đơn vị văn hóa; có trên 900 lượt CNVCLĐ tiếp tục tham gia các loại hình đào tạo để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; có 89 cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện kết nghĩa với 26 buôn và 01 thôn đồng bào dân tộc thiểu số; xây mới và sửa chữa 21 nhà " Mái ấm công đoàn" cho CNVCLĐ khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 555 triệu đồng; Tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn với trên 400 lượt cán bộ công đoàn tham gia; hàng năm có trên 90% chị em đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", trên 95% gia đình nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã phát động thi đua trong CNVCLĐ giai đoạn 2020-2025 và đã tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho 08 tập thể, 15 cá nhân; Giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc là điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020

Cao Cường – Buôn Đôn

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: