Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

LĐLĐ tỉnh đăng tải Công văn số 793/LĐLĐ ngày 18/8/2020 của LĐLĐ tỉnh v/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone trong mục "Văn bản ban hành LĐLĐ tỉnh". Đề nghị các cấp CĐ triển khai thực hiện (21/08/2020)

Giới thiệu và Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: