Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước đối với các Luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (19/12/2019)

Vừa qua, tại Văn phòng Chủ tịch nước, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung chủ trì họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCNVN công bố 11 luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Tham dự họp báo còn có  Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Ngô Minh Tiến, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan cùng đông đảo phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 11 Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8

Tại họp báo, thừa lệnh Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung công bố Lệnh về việc công bố Luật của Chủ tịch nước. Theo đó, căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch nước công bố Bộ luật Lao động; Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán.

Sẽ có khoảng 22 văn bản quy phạm pháp luật dưới luật để hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật Lao động 2019

Giới thiệu tổng quan về Bộ luật Lao động 2019, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ luật Lao động với 17 chương, 220 điều đã có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng và sẽ có khoảng 14 nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 7 thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ, Bộ luật đã mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với cả người lao động có quan hệ lao động và người lao động không có quan hệ lao động; sửa đổi phù hợp với các nguyên tắc của kinh tế thị trường; bảo đảm phù hợp, tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giới thiệu Bộ luật Lao động

Để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, dự kiến sửa đổi các Điều 54, 55, 73 của Luật Bảo hiểm xã hội liên quan về điều kiện hưởng lương hưu do Bộ luật Lao động đã điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu. Sửa đổi Điều 32 của Bộ luật Tố tụng dân sự về những tranh chấp về lao động và tranh chấp liên quan đến lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Báo cáo kết quả kiểm toán và hành vi của Đoàn kiểm toán đều có thể bị khiếu nại

Giới thiệu một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh cho biết, Luật vừa được Quốc hội thông qua gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, trong đó sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; việc truy cập dữ liệu điện tử để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán; trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiển toán để hạn chế chồng chéo; khiếu nại, khởi kiện trong hoạt động kiểm toán.

Trong đó, Luật quy định rõ hơn đơn vị được kiểm toán, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán được quyền khiếu nại với Tổng Kiểm toán Nhà nước về hành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên Đoàn kiểm toán; đơn vị được kiểm toán được quyền khiếu nại với Tổng Kiểm toán Nhà nước về các đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán.

Cụ thể hóa nhiều quy định của Hiến pháp về quyền của công dân

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang giới thiệu về Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang nêu rõ, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam gồm 8 chương với 52 điều. Luật được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp liên quan đến quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân; quy định đẩy đủ, cụ thể, rõ ràng, minh bạch, trình tự, thủ tục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh; bảo đảm tương thích, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điểm mới của Luật về giấy tờ xuất nhập cảnh là Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông có 2 loại là gắn chíp điện tử và không gắn chíp điện tử. Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm, có loại gắn chíp điện tử và không gắn chíp điện tử.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang giới thiệu một số Luật tại họp báo

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được xây dựng nhằm luật hóa chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh và bảo đảm sự đồng bộ với quy định của pháp luật khác có liên quan mới được ban hành; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia. Các nội dung sửa đổi của Luật liên quan đến quy định việc cấp thị thực điện tử trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; các trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực; ký hiệu và thời hạn của thị thực…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vừa được thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2020 đã sửa đổi, bổ sung 2 điều trên tổng số 76 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập, không để khoảng trống pháp lý trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép, chiếm đoạt vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong giai đoạn hiện nay, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức, cá nhân;…

Sửa đổi, hoàn thiện các luật về tổ chức bộ máy

Giới thiệu những nội dung cơ bản và một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Luật đã sửa đổi, bổ sung 5/50 điều của Luật Tổ chức Chính phủ về thẩm quyền của Chính phủ trong quản lý về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ…; sửa đổi, bổ sung 38/143 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về phân cấp, phân quyền, ủy quyền; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức Hội đồng nhân dân; bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương;…

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nêu rõ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, trong đó đã tiến hành sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức liên quan đến chính sách, đãi ngộ, tuyển dụng công chức; ngạch công chức; xếp loại cán bộ, công chức;… và sửa đổi, bổ sung 15/62 điều của Luật Viên chức liên quan đến đánh giá viên chức; ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức.;…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại họp báo

Thúc đẩy sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc

Giới thiệu Luật Thư viện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Luật Thư viện được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam; khẳng định vai trò của thư viện trong phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục của đất nước, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập. Luật có 6 chương với 52 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Luật quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.

Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải giới thiệu Luật Chứng khoán cho biết, Luật Chứng khoán gồm 10 chương 135 điều với phạm vi điều chỉnh được mở rộng, bảo đảm bao quát toàn diện các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, quy định các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; chào bán chứng khoán ra công chúng; công ty đại chúng; thị trường giao dịch chứng khoán; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và thanh tra, xử lý vi phạm. Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định với việc bổ sung các trách nhiệm và quyền hạn như trên, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có điều kiện tốt hơn để tổ chức quản lý, giám sát thị trường chứng khoán theo thông lệ quốc tế và các nguyên tắc của IOSCO.

Sớm xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành để Luật triển khai được ngay khi có hiệu lực

Giới thiệu Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phạm Quang Ngân nêu rõ, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 gồm 8 chương, 50 điều (giảm 01 chương, 16 điều so với Luật Dân quân tự vệ năm 2009). Luật quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dân quân tự vệ. Luật đã thể chế hóa đường lối, quan điểm mới của Đảng liên quan đến dân quân tự vệ, đồng thời cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh và pháp luật có liên quan. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Thiếu tướng Phạm Quang Ngân cũng cho hay, hiện Bộ Quốc phòng cũng đang triển khai xây dựng các văn bản thi hành Luật gồm 02 nghị định, 05 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 06 thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để bảo đảm đến ngày Luật có hiệu lực sẽ thi hành được ngay.

Đối với Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật được xây dựng nhằm thay thế Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996, là cơ sở vững chắc góp phần thiết thực xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng dự bị động viên nói riêng ngày càng hùng hậu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Một số nội dung chưa được quy định trong Pháp lệnh 1996 nay được quy định cụ thể trong Luật như quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân dự bị, của chủ phương tiện kỹ thuật dự bị, người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị; trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên khi thi hành thiết quân luật, để phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức…

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung phát biểu tại họp báo

Ngoài ra, tại họp báo, đại diện các cơ quan chủ trì soạn thảo các Luật đã trả lời câu hỏi của các phóng viên và tra đổi một số vấn đề liên quan đến các Luật mới được Quốc hội thông qua như việc tăng tuổi hưu trong Bộ luật Lao động tác động như thế nào? Người lao động và lương hưu của người lao động, tác động đến Quỹ bảo hiểm xã hội?; làm rõ việc xử lý quyền lợi vật chất kèm theo trong xử lý cán bộ, công chức đã nghỉ hưu có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian công tác và trước thực trạng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam ngày càng gia tăng và nghiêm trọng thì việc quy định tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam là có phù hợp và cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp nào về vấn đề này?

Phát biểu kết thúc họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung bày tỏ mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan, góp phần trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các Luật vừa được Quốc hội thông qua; phát huy vai trò để Luật từng bước đi vào cuộc sống./.

Lê Hùng (nguồn: quochoi.vn)

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: