Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Các cấp Công đoàn toàn tỉnh thành lập mới 6 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 142 đoàn viên trong Quý I năm 2019 (22/04/2019)

Thực hiện Chương trình công tác Công đoàn tỉnh năm 2019, trong quý I năm nay, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung khảo sát doanh nghiệp ngoài nhà nước để tuyên truyền về pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam làm cơ sở cho việc thành lập công đoàn cơ sở. Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập mới được 6 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 142 đoàn viên và cấp 101 thẻ đoàn viên công đoàn.

Cùng với việc chú trọng thực hiện công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, các cấp Công đoàn trong tỉnh còn thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức công đoàn và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, trong quí I năm nay, LĐLĐ tỉnh đã cử 6 cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia học tập Lớp lý luận nghiệp vụ công đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh kiện toàn, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, bầu bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành, Ban thường vụ LĐLĐ huyện Ea Kar, huyện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2017 - 2022, hoàn chỉnh thủ tục và tổ chức Hội nghị bàn giao 11 CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố Buôn Ma Thuột và Công đoàn ngành Công thương tỉnh về Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh, giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023…

Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh tổ chức trao thẻ đoàn viên công đoàn tại Lễ công bố Quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Vận tải ô tô An Phước (Tp Buôn Ma Thuột).

                                                                         Quang Trung

 

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: