Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh đăng tải một số nội dung hướng dẫn công tác (27/02/2019)

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh đăng tải Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngà 26/02/2019 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 để các cấp công đoàn cập nhật thực hiện, tại chuyên mục Văn bản LĐLĐ tỉnh.

  

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: