Nội dung chưa được xuất bản

Chi tiết tin Chi tiết tin

Đoàn viên có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở được miễn đóng đoàn phí công đoàn (31/07/2020)

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-BCH, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII), để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngày 29/7/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Công văn số 771/TLĐ về việc miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với đoàn viên có thu nhập thấp.

Theo đó, đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 áp dụng đến hết thời điểm 31/12/2020.

Như vậy, hiện nay, có 3 đối tượng đang được miễn đóng đoàn phí Công đoàn, đó là: (1) đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; (2) đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó cũng không phải đóng đoàn phí (theo khoản 6, điều 23 của Quyết định1908/QĐ-TLĐ, ngày 19/12/2016) và (3) đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19) thì không phải đóng đoàn phí công đoàn.

                                                                                   Bích Thủy (nguồn congdoan.vn)

Các tin khác

Thông báo

Tin ảnh

Nội dung HTML Nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Khải, phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk: